Header Image
Home / EEG Biofeedback

EEG Biofeedback

Napięcie, skłonność do rozpraszania się, brak umiejętności szybkiego przechodzenia pomiędzy stanami uwagi szerokiej i wąskiej, słaba organizacja i niezdolność do utrzymania koncentracji przeszkadzają w wykonywaniu codziennych zadań tak w szkole jak i w domu.
Możemy temu zaradzić oferując Państwa pociechom terapię EEG Biofeedback.

Neurofeedback opiera się na dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze, aktywność elektryczna mózgu -EEG- odzwierciedla stan psychiczny, po drugie, aktywność tę możemy trenować.
Zaburzenia regulacji neurofizjologicznej prowadzą do zmiany generacji fal mózgowych i powstawania nieprawidłowych wzorców czynności mózgu. Stan nadmiernego pobudzenia mózgu, nadmiernego hamowania lub występowanie obu tych stanów łącznie może prowadzić do zaburzenia funkcji poznawczych np. uwagi, koncentracji, a także zaburzeń emocji czy zachowania. Trening neurofeedback pozwala normalizować zapis EEG.

Elektronika i zaawansowane obliczenia matematyczne umożliwiają przekształcenie wzorców EEG w obrazy na ekranie komputera. Ucząc się wpływać na te obrazy, kształtowana jest umiejętność samoregulacji EEG. Uczestnik terapii samodzielnie reguluje stan psychiczny odpowiedzialny za zapis EEG. Z uwagi na to, że wzorce EEG odzwierciedlają zmiany w systemie wymiany informacji na linii wzgórze-zwoje podstawy mózgu-kora mózgowa, klient w rzeczywistości uczy się samoregulacji złożonego, dynamicznie zmieniającego się systemu nerwowego.
„Pawo efektu” Edwarda Thorndike’a mówi, że nagradzanie odpowiedniego zachowania zwiększa prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości. Zachowaniem wzmacnianym w terapii EEG Biofeedback jest wytwarzanie określonych wzorców fal mózgowych. Nagrodą za takie zachowanie jest informacja o sukcesie przekazywana przez komputer za pomocą dźwieków i wyświetlanego obrazu.
Jednakże, aby osiądnąć cel terapii wymagana jest współpraca dziecka z trenerem, motywacja do pracy i systematyczność uczęszczania na treningi neurofeedback.

Zastosowanie terapii EEG Biofeedback jest bardzo szerokie.
Polecana jest dla osób:
– zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji,
– z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np. ADD,ADHD, dysleksji, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów lękowych, nerwicowych, niskiej odporności na stres, depresji, zespołu Aspergera.

Treningi EEG Biofeedback prowadzone są od 2008 roku przez certyfikowanego trenera EEG Bifeedback II stopnia mgr Iwonę Goral członka Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu