Header Image
Home / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Czego możesz dowiedzieć się na zajęciach?

Czegoś o sobie i o tym jaki wpływ na wybór szkoły i zawodu mają:
• Twoje mocne i słabe strony,
• zainteresowania i uzdolnienia,
• cechy charakteru oraz temperament,
• umiejętności,
• samoocena i wyznawane wartości,
• stan zdrowia
Czegoś o szkołach:
• typy szkół, ich charakterystyka oraz jak przebiega w nich proces rekrutacji,
• zajęcia dodatkowe jakie szkoła może Ci zaoferować,
• baza lokalowa oraz ilość uczniów – ważne czy bez znaczenia?
• jakie masz perspektywy po ukończeniu wybranej szkoły,
• opinie o szkole
Czegoś o zawodach:
• gdzie szukać informacji o zawodach oraz charakterystyki poszczególnych zawodów,
• wymagania jakie stawia przed Tobą wybrany zawód – Twoje predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodu,
• jakie zawody dają największe szanse zatrudnienia,
• aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu